Præsentationer 2019

Præsentationer er listet pr. session, alfabetisk efter efternavn (undtagen keynotes, som er øverst).
(flere vil blive tilføjet efterhånden som vi får tilladelse til at dele dem)

Keynotes

Aktivering af bruger-viden til klima- og miljøforvaltning

Bibliotekernes mulige roller i Citizen Science

Borgerinddragelse og Kommunikation i Citizen Science

Citizen Science og Empowerment

Citizen Science og Undervisning

Citizen Science og Sundhedsvidenskab

Digitale platforme: muligheder for citizen science

Hvordan kan citizen science bidrage til opfyldelse af formålet med fondes arbejde?

Natur & Miljø