Præsentationer er listet pr. session, alfabetisk efter efternavn (undtagen keynotes, som er øverst).
(flere vil blive tilføjet efterhånden som vi får tilladelse til at dele dem)

Keynotes

Aktivering af bruger-viden til klima- og miljøforvaltning

Bibliotekernes mulige roller i Citizen Science

Borgerinddragelse og Kommunikation i Citizen Science

Citizen Science og Empowerment

Citizen Science og Undervisning

Citizen Science og Sundhedsvidenskab

Digitale platforme: muligheder for citizen science

Hvordan kan citizen science bidrage til opfyldelse af formålet med fondes arbejde?

Natur & Miljø