Citizen Science Netværket er en gruppe af frivillige, som arbejder for at fremme citizen science i Danmark, blandt andet ved at lave denne hjemmeside, være aktive på sociale medier og vedligeholde en mailingliste til inspiration og diskussion af citizen science-relaterede emner.

Mission 

  • At give alle folk i Danmark en overskuelig indgang til de mange projekter, der findes.
  • At samle forskere og interessenter beskæftiget med citizen science på tværs af institutioner og muliggøre vidensdeling omkring best practice og erfaringer.
  • At udbrede citizen science som en aktivitet på tværs af generationer.
  • At facilitere relevante citizen science projekter fra udlandet i Danmark.

Værdier

Citizenscience.dk tager udgangspunkt i ECSAs 10 principper for citizen science. For at være et citizen science projekt skal projekterne blandt andet aktivt involvere folk i forskningsprojekter, der generer ny viden.

Citizen Science Portalen

Citizen Science Portalen drives på frivillig basis af stifterne af Citizen Science Netværket. Kontakt os gerne hvis du vil være med eller har gode forslag til Portalen.

Kontakt

Du kan kontakte Citizen Science Netværket og administratorerne bag Portalen på kontakt(at)citizenscience.dk, fx hvis du ønsker et projekt optaget på Portalen eller har kommentarer eller spørgsmål.

Mailing-liste

Du kan tilmelde dig Citizen Science Netværkets mailing-liste her. Mailing-listen er et forum til deling af relevante citizen science nyheder og til diskussion af relevante citizen science-relaterede emner.

Folkene bag

Julie Sheard

PhD i biologi, medstifter af Citizen Science Netværket og adminstrator af citizenscience.dk. Postdoc på Center for Makroøkologi, Evolution og Klima, Københavns Universitet.

Jeg forsker i hvordan naturen påvirkes af mennesker og arbejder især med citizen science for børn. Jeg har blandt andet været involveret i projekterne Myrejagten og Real Science. Du kan læse mere om mit arbejde her.

Kontakt: julie(at)citizenscience.dk

Gitte Kragh

Biolog, PhD, medstifter af Citizen Science Netværket. Postdoc på ScienceAtHome, Aarhus Universitet.

Jeg arbejder med citizen science med henblik på at udbrede kendskabet til og engagementet i citizen science, da jeg mener, deltagelse i forskningsprojekter kan have store fordele for både forskere, deltagere og samfund. Min PhD fokuserede på, hvordan frivilliges motivation og trivsel kan indvirke på resultaterne af de naturprojekter, de er involverede i. Desuden har jeg de sidste 20 år arbejdet som frivillig og ledet frivillig-projekter rundt omkring i verden.

Kontakt: gitte(at)citizenscience.dk