Citizen Science Netværket

Citizen Science Netværket er en gruppe af frivillige, som arbejder for at fremme citizen science i Danmark, blandt andet ved at lave denne hjemmeside, være aktive på sociale medier og vedligeholde en mailingliste til inspiration og diskussion af citizen science-relaterede emner.

Mission 

  • At give alle folk i Danmark en overskuelig indgang til de mange projekter, der findes.
  • At samle forskere og interessenter beskæftiget med citizen science på tværs af institutioner og muliggøre vidensdeling omkring best practice og erfaringer.
  • At udbrede citizen science som en aktivitet på tværs af generationer.
  • At facilitere relevante citizen science projekter fra udlandet i Danmark.

Værdier

Citizenscience.dk tager udgangspunkt i ECSAs 10 principper for citizen science. For at være et citizen science projekt skal projekterne blandt andet aktivt involvere folk i forskningsprojekter, der generer ny viden.