Citizen Science – på dansk borgervidenskab – er en ny definition på et gammelt begreb. Citizen Science begrebet blev først brugt i 1990’erne, men er siden blevet mere og mere populært. Den engelske definition dækker over mange ideer, men hyppigst den følgende:

Projekter hvor frivillige samarbejder med forskere om at besvare ægte virkeligheds-relevante spørgsmål.

Dette kan for nogen måske lyde som et koncept, hvor “rigtige forskere” udnytter arbejdskraften af en stor gruppe frivillige, men det kan også ses som en revolution indenfor forskningsverdenen, hvor viden om verden omkring os og medindsigt i forskning bliver hvermandseje.

Folk, der ikke nødvendigvis besidder nogen videnskabelig uddannelse, kan være medvirkende i forskningsprojekter, for eksempel ved etablering og ledelse af projekter eller indsamling og bearbejdning af data. Dette kan have stor betydning for forskere og andre aktører, såsom politikere og forvaltere.

citizen science

Ofte er der hos forskerne, der engagerer sig i citizen science, udover den traditionelle higen efter ny viden og forståelse, en lyst til at involvere, begejstre og inspirere deltagerne. Til gengæld for den hjælp forskerne modtager i form af de frivilliges engagement, deler de ud af deres viden og passion for det felt, de arbejder med. At deltage frivilligt i et forskningsprojekt skal give noget til gengæld, fx er det en mulighed for at lære på en sjov måde eller tage aktivt del i beslutningsprocesser omkring forskning og forvaltning.

publikationer
Publikationer på Web of Knowledge indeholdende ordene citizen science. 04-01-2018