Biodiversitet, Natur og Miljø

Formål:
Gruppens formål er at styrke citizen science fagområdet inden for biodiversitet, natur og miljø i Danmark ved deling af viden, ideer og erfaringer mellem gruppens medlemmer.

Mål:
– At skabe et åbent mødeforum, hvor deltagerne trygt kan dele deres fejltagelser, succeser og ideer
– At skabe synergi og samarbejde mellem projekter og modvirke ”begynderfejl”
– At styrke fagligheden i projekterne og hos deltagerne gennem videns- og erfaringsudveksling
– At skabe grobund for fælles CS projekter og ”meta”-projekter

Kontakt Karoline Nilsson (karoline.nilsson(a)sund.ku.dk) hvis du vil være med i gruppen.