Category Archives: Insekter

Atlasprojektet Danmarks Biller

Atlasprojektet Danmarks Biller er en kortlægning af danske billearter i et landsdækkende net af 10 x 10 km kvadrater. Kortlægningen vil give en basal viden om arternes udbredelse, som vil blive benyttes i såvel forskning som forvaltning af naturen i Danmark. De indberettede fund af biller benyttes straks efter indberetning i Naturbasen, gennem samarbejder med ministerier, nationalparker, kommuner, konsulenter mv. Eksempelvis vil

Read more

Atlasprojektet Danmarks Svirrefluer 2.0

Atlasprojektet har til formål at kortlægge udbredelsen af de danske svirrefluer og derved opnå en basal viden om, hvor i landet arterne findes, hvilke naturtyper de findes i og hvornår på året de ses. Atlasset er baseret på arternes forekomst i et landsdækkende net af 10 x 10 km kvadrater. Danmarks svirrefluer er tidligere undersøgt i et atlasprojekt, men der

Read more

InsektObs

Bor du på Fyn kan du hjælpe InsektObs med at kortlægge de fynske insekter. InsektObs er Fynske Insekters database over observationer, primært fra det Fynske område. Formålet med InsektObs er at samle mange observationer af forskellige insekter i den fynske natur, for derigennem at kunne give så detaljeret et billede af arternes udbredelse som muligt. Læs mere på www.fynskeinsekter.dk Målgruppe: Alle Emner: Insekter

Read more
« Older Entries