Citizen Science Netværket

Citizen Science Netværket er under etablering. Mere info følger efter vores stiftende møde d. 4. juni. Find mere information om mødet her