Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Atlasprojektet Danmarks Karplanter er en kortlægning af danske karplanter i et landsdækkende net af 10 x 10 km kvadrater. I projektet skal arterne registreres mindst én gang i de kvadrater hvor de findes, og for især de forvaltningsrelevante arter er det målet, at få så mange registreringer med som muligt.

Kortlægningen sætter Naturbasens indsamling af planteobservationer i system og giver dermed flere data og en bedre basal viden om arternes udbredelse, som vil blive benyttes i såvel forskning som forvaltning af naturen i Danmark. Projektet vil desuden medvirke til at gøre flere interesserede i floraen og styrke den naturhistoriske interesse, hvilket er et af Naturbasens formål.

De indberettede fund af karplanter benyttes straks i den danske naturforvaltning, gennem samarbejder med ministerier, nationalparker, kommuner, konsulenter mv. Projektet gennemføres som udgangspunkt i en 5-års periode i 2018-2022 og med mulighed for forlængelse

Læs mere og vær med: www.planteatlas.dk

Målgruppe: Alle
Emner: Karplanter
Tidsperiode: 2018-2022
Organiseret af: Naturhistorisk Museum og Naturbasen

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.