Atlasprojektet Danmarks Guldsmede

Vær med til at kortlægge Danmarks guldsmede. Projektet kører til og med 2018.

Atlasprojektet har til formål at kortlægge udbredelsen af de danske vandnymfer og guldsmede. Herved opnår vi en basal viden om, hvor i landet arterne findes, hvilke naturtyper de findes i og hvornår på året de ses. Atlasset er baseret på arternes forekomst i et landsdækkende net af 10 x 10 km kvadrater.

Atlasprojektets store værdi ligger i dets anvendelse som sammenligningsgrundlag. Når det engang gentages, er det muligt at belyse de ændringer i fx udbredelse og tidsmæssig forekomst, der er sket i den mellemliggende periode. Det er ofte svært eller umuligt at vide, om arterne er i fremgang eller tilbagegang, hvis ikke der er et udgangspunkt eller en baseline, hvor man ved hvor udbredte arterne normalt er eller har været. Et atlasprojekt som dette giver således et klart billede af den aktuelle tilstand.

Der har  aldrig tidligere været foretaget en målrettet og organiseret kortlægning af de danske guldsmede. Historisk set har registreringen af guldsmedenes udbredelse således været mangelfuld og tilfældig, og sammenligningsgrundlaget mangler. Det skal dette første guldsmedeatlas rode bod på.

Se mere på www.guldsmedeatlas.dk

Målgruppe: Alle
Emner: Guldsmede, vandnymfer
Tidsperiode: 2014-2018
Organiseret af: Naturhistorisk Museum og Naturbasen

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.